Grodziska zweryfikowane

Image

Gulb, st. 1, gm. Iława

Grodzisko, znane już co najmniej od końca XIX w. i oznaczane na niemieckich mapach jako Ringwall, wpisane jest do rejestru zabytków jako "grodzisko półwyżynne" . Wskutek swojej specyficznej formy interpretowane było jako wysoczyznowe osiedle obronne z wczesnej epoki żelaza. Podczas badań powierzchniowych znajdowano tu jednak fragmenty ceramiki obtaczanej z ornamentem żłobków dookolnych i linii falistej, co wskazywało na jego wczesnośredniowieczną chronologię. Prawdopodobnie obiekt został pod koniec XIX wieku znacznie zniwelowany wskutek orki, czego wynikiem jest obecny słaby stan zachowania wałów.

Image

Kamionka, st. 9, gm. Iława

Grodzisko, występujące w literaturze również pod nazwami miejscowości Silma i Łanioch, a nawet sporadycznie Stradomno , położone jest na półwyspie jeziora Silm, oblanym od wschodu, południa i zachodu jego wodami. W tradycji lokalnej obiekt ten znany jest jako Schwedenschanze, Kesselberg lub Poganek czy Poganka . Obiekt zbudowano na naturalnym piaszczystym wzniesieniu. Od strony jeziora wysokość nasypu wynosi ok. 25 m, a od strony lądu ok. 12 m. Owalny majdan, o wymiarach 36 x 92 m, tworzy nieckę (część centralna jest najbardziej zagłębiona). Wał otaczający majdan sięga 3–6 m ponad poziom wysoczyzny. Fosa znajduje się po północnej stronie grodziska.

Image

Laseczno Małe, st. 1, gm. Iława

Grodzisko, w literaturze przedwojennej określane miejscową nazwą Kaninkenberg lub Kaninchenberg , zaznaczone było na mapie grodzisk W. Antoniewicza i Z. Wartołowskiej. Wpisane zostało do rejestru zabytków w roku 1968. Kopiec w Lasecznie Małym znajduje się na wysoczyźnie przy wschodniej krawędzi doliny jeziora Gulbińskiego. Obiekt znajduje się w terenie otwartym i jest bardzo silnie eksponowany. Stożek ma około 30 metrów średnicy przy podstawie i ok. 10 metrów średnicy na górnym plateau. Wysokość stożka od podstawy wynosi ponad 5 metrów. Obiekt jest porośnięty trawą, jedynie od strony północno-zachodniej (od jeziora) i na szczycie porastają go krzaki głogu. Teren wokół obiektu także jest wolny od roślinności wysokopiennej.

Image

Iława, st. 33 – wyspa Wielka Żuława, gm. Iława

Grodzisko, w okresie przedwojennym znane pod nazwą Scholtenberg, położone jest w południowo-wschodniej części wyspy Wielka Żuława na jeziorze Jeziorak, na wysokim brzegu stromo opadającym do jeziora. Grodzisko wymieniane jest w literaturze polskiej i niemieckiej z końca XIX i początku XX wieku , jest ono także zaznaczone na mapie grodzisk opracowanej przez W. Antoniewicza i Z. Wartołowską. Wpisane zostało do rejestru zabytków w roku 1986.