Winiec, st. 2, gm. Miłomłyn

Winiec, st. 2, gm. Miłomłyn

Grodzisko uwzględnione na mapie Emila Hollacka z 1908 roku ale do niedawna nie znajdujące się w obecnej ewidencji zabytków archeologicznych. Majdan grodziska otoczony jest co najmniej trzema liniami wałów i fos i zajmujące wysokie wyniesienie przy zachodnim brzegu Jeziora Bartężek. Główną fazę funkcjonowania stanowiska można datować na wczesną epokę żelaza. Fazę młodszą wyznaczają ruiny dziewiętnastowiecznego domku myśliwskiego, które znajdują się w południowo-zachodniej części majdanu.

Kontekst


Legenda: