Raciszewo, st. 9, gm. Miłakowo

Raciszewo, st. 9, gm. Miłakowo

Grodzisko znajduje się na wysokim wzniesieniu, położonym około 750 m na wschód od rzeki Pasłęki. Rzeźba terenu, na którym wzniesiono gród, charakteryzuje się naturalnymi walorami obronnymi, które zapewniają głębokie jary otaczające cypel od strony zachodniej, północnej i wschodniej. Na dnie jarów występują dziś wysychające strumienie.

Pełne opracowanie

Plan stanowiska

Kontekst

Badania

Znaleziska


Legenda: