Gładysze, st. 2, gm. Wilczęta

Gładysze, st. 2, gm. Wilczęta

Grodzisko cyplowe dotąd nieznane. Znajduje się na wschód od wsi Gładysze, w odległości około 300 m na północ od grodziska Gładysze, st. 1. Oba stanowiska oddziela od siebie głęboki jar, którym płynie dopływ Pasłęki. Obszar cypla od wysoczyzny oddziela jeden wał i fosa o nieznacznych rozmiarach. Stanowisko wstępnie datowane na okres wczesnego średniowiecza.

Kontekst


Legenda: