Durąg, st. 1, gm. Ostróda

Durąg, st. 1, gm. Ostróda

Grodzisko w Durągu, st. 1, nazywane "Górą Zamkową", zajmuje silnie wyeksponowany cypel, który od zachodu i północy opływa rzeka Dylewka, a od wschodu rzeka Grabiczek. Ujście Dylewki do Grabiczka jest oddalone od stanowiska o około 450 m w kierunku północnowschodnim. Gród wzniesiono w miejscu, gdzie wysoczyzna przechodzi w wąski, długi cypel ułożony na osi północ-południe.

Pełne opracowanie

Kontekst


Legenda: