Gładysze, st. 1, gm. Wilczęta

Gładysze, st. 1, gm. Wilczęta

Grodzisko cyplowe znajduje się wschód od wsi Gładysze i zajmuje wyniesienie wznoszące się na około 20 m ponad rozlewiskiem rzeki Pasłęki. Walory obronne stanowiska, poza dwoma liniami wałów i fosą odcinającymi cypel od wysoczyzny, podkreślają dwa głębokie jary ograniczające stanowisko od północy i południa. Dotychczasowe badania opisywały stanowisko, jako pruskie. Najnowsze weryfikacje pozwalają uszczegółowić chronologię o fazę datowaną na schyłek epoki brązu.

Kontekst


Legenda: