Legenda

grodziska zweryfikowane

domniemane grodziska poddane falsyfikacji


Projekt badawczy NPRH realizowany przez Instytut Archeologii UKSW w latach 2012-2023

Katalog Grodzisk

Przykładowe stanowiska