Wokiele, st. 1, gm. Górowo Iławeckie

Wokiele, st. 1, gm. Górowo Iławeckie

Grodzisko zajmuje niewielkie wyniesienie położone w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Elmy, której wody opływają je od południa, a częściowo także od wschodu i zachodu. Majdan i umocnienia dobrze widoczne od strony zachodniej. Część wschodnia częściowo zniszczona przez młodsze młynisko. Stanowisko datowane na okres średniowiecza.

Kontekst


Legenda: