Boreczno, st. 5, gm. Zalewo

Boreczno, st. 5, gm. Zalewo

Grodzisko w Borecznie, st. 5 nie było do tej pory znane. Położone jest na zachodnim brzegu obecnie bezimiennego potoku łączącego Jeziora Młynek i Piekło. Zajmuje wyeksponowany cypel, który od wschodu stromo opada w kierunku doliny potoku, a od północy i południa ograniczają go głębokie jary. Charakteryzuje się trzema liniami fos i dwoma liniami wałów, które wyznaczają obszar majdanu i odcinają cypel od wysoczyzny. Wstępne wyniki badań pozwalają datować grodzisko na wczesną epokę żelaza.

Kontekst


Legenda: