Słonecznik - Zamkowy Ostrów, gm. Morąg

Słonecznik - Zamkowy Ostrów, gm. Morąg

Grodzisko położone na wyspie Jeziora Bartężek, w odległości około 1,2 km na północ od grodziska Winiec, st. 2. Częściowo zniszczone, zapewne w wyniku prac związanych z budową Kanału Elbląskiego. Materiał zabytkowy odnajdowany na powierzchni stanowiska pozwala wyznaczyć jego chronologię na wczesną epokę żelaza.

Kontekst


Legenda: