Janiki Wielkie, st. 2, gm. Zalewo

Janiki Wielkie, st. 2, gm. Zalewo

Grodzisko znajduje się przy północnym brzegu jeziora Młynek. Wzniesione zostało na wzgórzu, oddzielonym od sąsiednich wzniesień dolinami, które prawdopodobnie stanowiły pierwotnie zatoki jeziora. Grodzisko, o wymiarach około 91 x 140 m, wyniesione jest ponad poziom jeziora o ponad 25 m. Od strony południowo-zachodniej stok wzgórza opada stromo w kierunku jeziora.

Pełne opracowanie

Plan stanowiska

Kontekst


Legenda: