Boreczno, st. 4, gm. Zalewo

Boreczno, st. 4, gm. Zalewo

Średniowieczny dwór na kopcu, w późniejszym okresie miejsce lokalizacji murowanej siedziby możnowładczej.

Pełne opracowanie

Kontekst


Legenda: