Wysoka Wieś, st. 7, gm. Ostróda

Wysoka Wieś, st. 7, gm. Ostróda

Niewielkie grodzisko otoczone co najmniej trzema liniami dookolnych wałów i fos, położone we wschodniej części Wzgórz Dylewskich. Stanowisko silnie zniszczone w wyniku gospodarki leśnej. Powstałe i funkcjonujące we wczesnej epoce żelaza.

Kontekst


Legenda: