Strużyna, st. 24, gm. Morąg

Strużyna, st. 24, gm. Morąg

Grodzisko w Strużynie, st. 24 w terenie jest bardzo słabo widoczne. Zajmuje ono wysoki cypel, położony po południowej stronie niewielkiego, bezimiennego potoku. Jego rozmiary wynoszą ok. 50 x 100 m, a najwyższy zanotowany punkt osiąga poziom około 126,7 m n.p.m. Cypel wznosi się do 13 do 15 m ponad poziom wody w strumieniu. Możliwe jest zaobserwowanie trzech linii wałów i tyluż samo fos, ułożonych na azymucie około 60 stopni.

Pełne opracowanie

Kontekst


Legenda: