Stary Folwark, st. 1, gm. Kisielice

Stary Folwark, st. 1, gm. Kisielice

Grodzisko w Starym Folwarku, st. 1 zajmuje północno-zachodnią, czytelnie wyodrębnioną od otaczającego je terenu, część wzgórza usytuowanego na lokalnym, podmokłym obniżeniu terenu. Owalny majdan grodziska rozciąga się na długości około 35 m, a całe grodzisko wraz ze stokami liczy sobie około 80 m długości. Od strony północnej oraz północno-zachodniej, a zwłaszcza północno-wschodniej ma wyraźne, strome zbocza. Od strony południowo-wschodniej i południowej zbocza te stają się łagodniejsze i przechodzące w obszar kontynuacji wzgórza.

Pełne opracowanie

Plan stanowiska

Kontekst


Legenda: