Lipowiec, st. 1, gm. Ostróda

Lipowiec, st. 1, gm. Ostróda

Grodzisko znajduje się około 960 m na północny wschód od północnego brzegu jeziora Lichtajny. Zajmuje ono całą powierzchnię cypla wchodzącego od zachodu w głęboki parów, którego dnem płynie rzeka Grabiczek. Obiekt ma kształt zbliżony do trójkąta równoramiennego o długości 80 cm i szerokości 20-40 m. Od strony północnej, wschodniej i południowej otoczony jest stromymi zboczami, które nadają wyjątkowy naturalny walor obronny stanowiska.

Pełne opracowanie

Kontekst


Legenda: