Urowo, st. 1, gm. Zalewo

Urowo, st. 1, gm. Zalewo

Grodzisko w Urowie położone jest w pobliżu południowego brzegu jeziora Kocioł. Zajmuje ono północny fragment wydłużonego wzgórza o przebiegu NNW-SSE, które otacza równina pojezierna, leżąca na wysokości powyżej 98,0 m n.p.m. łącząca jezioro Kocioł z jeziorem Gil Wielki na południu.

Pełne opracowanie

Kontekst


Legenda: