Wysoka Wieś, st. 9, gm. Ostróda

Wysoka Wieś, st. 9, gm. Ostróda

Duże grodzisko położone w odległości około 600 m na południe od grodziska Wysoka Wieś, st. 7. Zajmuje masywne wyniesienie, na którego szczycie znajduje się majdan, a którego stoki uformowano w szerokie tarasy. Wstępne wyniki badań wskazują, że stanowisko funkcjonowało we wczesnej epoce żelaza.

Kontekst


Legenda: