Lipowiec, st. 2 (Lichtajny), gm. Ostróda

Lipowiec, st. 2 (Lichtajny), gm. Ostróda

Stanowisko położone jest na pagórku, na niewielkim cyplu w północno-zachodniej części Jeziora Lichtajny. Teren został znacznie przekształcony w 3. ćwierci XX w. – szczyt pagórka zniwelowano, a ziemię rozepchnięto tworząc plateau na planie prostokąta, o wymiarach ok. 60 x 100 m. Łagodne zbocze opadające w kierunku jeziora, ku północy, również jest efektem współczesnych działań niwelacyjnych.

Pełne opracowanie

Kontekst


Legenda: