Wieprz, st. 20, gm. Zalewo

Wieprz, st. 20, gm. Zalewo

Grodzisko w Wieprzu, st. 20 znajduje się w połowie odległości pomiędzy wsią Wieprz (Weepers) i nieistniejącą dziś wsią Pomielin (Pomehlen). Stanowisko, położone na wybitnym garbie terenowym – cyplu wysoczyzny, w terenie jest bardzo słabo widoczne. Możliwe jest zaobserwowanie czterech linii wałów i trzech fos, ułożonych na azymucie około 35 stopni. Znajdują się one w południowo-wschodniej części grodziska, gdzie odcinają dostęp do cypla od strony wysoczyzny.

Pełne opracowanie

Plan stanowiska

Kontekst


Legenda: