Opis projektu

Projekt Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Część I: Pomezania, Pogezania i Warmia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: cele, założenia i pierwszy etap realizacji w latach 2012-2017

Celem projektu Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Część I: Pomezania, Pogezania i Warmia, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2012-2017, jest zainicjowanie systematycznego sporządzania pełnej, rzetelnej i dokładnej dokumentacji szczególnej kategorii miejsc historycznych, jakimi są pozostałości dawnych grodów, znajdujących się na terytorium Warmii i Mazur. Te stanowiska archeologiczne ulegają ciągłej degradacji w wyniku działania rozmaitych czynników naturalnych, takich jak erozja czy niszcząca działalność zwierząt ryjących i korzeni roślin, ale w większym jeszcze stopniu wskutek niszczącej działalności człowieka, zarówno celowej, jak i przypadkowej. W rezultacie naukowa wartość tych obiektów zmniejsza się nieodwracalnie w coraz to zwiększającym się tempie, co powoduje, że zawarta w nich potencjalnie informacja o przeszłości nie będzie mogła być w przyszłości wykorzystana. Utracony zostanie również ich potencjał kulturowy, społeczny, estetyczny i ekonomiczny jako elementów dziedzictwa kulturowego. W tej sytuacji niezbędne jest dokumentowanie – z zastosowaniem najnowocześniejszych dostępnych współcześnie metod dokumentacji cyfrowej – tych ginących i nieznanych dotąd obiektów przeszłości.