Autorzy

Zespół realizujący projekt w latach 2012-2017

 

Kierownik projektu:

Prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński

 

Opracowania ceramiki i zabytków wydzielonych:

Mgr Urszula Kobylińska

Mgr Aneta Chojnacka-Banaszkiewicz

Mgr Kamil Rabiega

Mgr Magdalena Rutyna

Dr Rafał Solecki

Dr Magdalena Żurek

 

Badania terenowe:

Dariusz Wach

Dr Jacek Wysocki

Mgr Magdalena Rutyna

Mgr Kamil Rabiega

Dr Rafał Solecki

Dr Magdalena Żurek

Dr Joanna Wawrzeniuk

Prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk

Mgr Daniel Skoczylas

Mgr Bartłomiej Klęczar

 

Badania geologiczne:

Prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk

Dr Fabian Welc

 

Opracowania stratygrafii grodzisk:

Mgr Magdalena Rutyna

Dr Rafał Solecki

Dr Jacek Wysocki

Dariusz Wach

Dr Magdalena Żurek

Mgr Kamil Rabiega

Mgr Daniel Skoczylas

 

Ceramologia:

Dr hab. Maciej Bojanowski

Dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska

 

Badania paleobotaniczne:

Dr Magdalena Moskal-del Hoyo

Dr hab. Maria Lityńska-Zając

Dr Tomasz Stępnik

Dr Katarzyna Pińska

 

Analizy osteologiczne:

Dr Anna Gręzak

 

Analizy antropologiczne:

Dr Maurycy Stanaszek

 

Badania geofizyczne:

Mgr Tomasz Herbich

Dr hab. Krzysztof Misiewicz

Dr Fabian Welc

 

Badania podwodne:

Dr hab. Andrzej Pydyn

Dr Rafał Solecki

 

Datowania laboratoryjne:

Dr inż. Piotr Moska

Prof. dr hab. Tomasz Goslar

 

Digitalizacja dokumentacji:

Dr Rafał Solecki

Mgr Stanisław Rzeźnik

 

Kwerendy archiwalne:

Dr Seweryn Szczepański

Dr Mirosław Marcinkowski

Mgr Magdalena Rutyna

Mgr Bartłomiej Klęczar

Dr Jacek Wysocki


Zespół realizujący projekt w latach 2017-2023

 

Kierownik projektu:

Prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński

 

Archeologiczne badania terenowe i opracowanie ich wyników:

Dariusz Wach

Dr Rafał Solecki

Mgr Daniel Skoczylas

Mgr Katarzyna Zdeb

 

Badania geologiczne:

Dr Anna Lejzerowicz

 

Badania geofizyczne:

Mgr Jacek Adamiec

 

Datowania laboratoryjne:

Prof. dr hab. Tomasz Goslar